مختصری از منیر صنعت

در گذر زمان و ورود بشر به عصر صنعت و تکنولوژي، اگرچه تامين نيازهاي اوليه او در سايه امکانات موجود تسهيل گشته، اما نيازهاي روحي و فکري ديگري در قالب دغدغه هاي اساسي به زندگي او افزون گرديده است؛ شايد به جرات بتوان گفت “امنيت”  در جمله اهم اين نيازها رنگ بيشتري داشته و لذا روند حرکت انسان امروزي را به سوي استفاده از امکاناتي که او را از اين موهبت بي نياز مي سازد سوق داده است؛ در اين راستا، ايجاد امنيت در منزل و محل کار نقشي اساسي در ايجاد امنيت فکري ايفا مي نمايد…..

بدون شک، يکي از مهمترين راههاي نيل به اين مقصود، استفاده از سيستمهاي ايمني با کيفيت در درهاي ورودي ساختمانها و آپارتمانها مانند انواع قفل مي باشد؛ پر واضح است که اساسي ترين بخش هر قفل که نقشي تعيين کننده در کيفيت آن از لحاظ امنيت ايفا مي نمايد، سيلندر  قفل است؛ مواردي از قبيل نوع مواد اوليه (Material) به کار رفته در سيلندر، طراحي سيلندر از لحاظ مقاومت در برابر شکستگي و مته کاري، تعداد پين هاي به کار رفته در سيلندر و …. ، همه و همه مواردي است که بي شک مورد توجه مهندسان با تجربه و کارآمد گروه فني مهندسي حميدانپور  قرار داشته و تجربه بيست ساله اين گروه، خود تضمين کننده کيفيت سيلندرهاي توليدي است.

شايان ذکر است، سيلندرهاي توليدي اين گروه صنعتي در طول مدت بيست سال فعاليت، در اختيار مهمترين و سرشناس ترين سازندگان قفل داخلي قرار گرفته و امروز اين گروه فني مهندسي اين افتخار را دارد تا محصول قفل کامل خود را با نام “منير صنعت” به بازار عرضه نمايد.

گستردگي فعاليت اين گروه صنعتي، طيف وسيعي از محصولات را به دنبال داشته و اين مهم در کارخانه اي به مساحت 2000 مترمربع و با سرمايه انساني بيش از 50 نفر نيروي کار متخصص، ماهر و نيمه ماهر تحقق يافته است.

اين گروه فني مهندسي، همواره بر دو اصل امانت داري و کيفيت محصول تاکيد داشته، به آن پايبند بوده، آن را سرلوحه کار خود قرار داده و معتقد است جلب رضايت مشتري جز در سايه عمل به اين اصول محقق نخواهد شد؛ همچنين اين گروه با آغوش باز پذيراي نظرات سازنده مشتريان در خصوص کيفيت محصولات توليدي خود بوده و با داشتن چنين خريداراني آينده بسيار روشني را براي خود متصور است…..